Perkhidmatan Atas Talian Sepenuhnya (E2E)

No. Perkhidmatan Atas Talian Sepenuhnya (E2E)
1. e-Carian
2. e-Semakan
3. e-Bayaran Tanpa Login
4. Permohonan Carian Rasmi
5. Carian Daftarai Strata (Strata Roll)

Penguatkuasaan

Perkhidmatan Atas Talian Sepenuhnya (E2E)

e-Bayaran

e-Carian

e-Semakan

Pendaftaran Akaun Pengguna

Video Manual Pengguna - Pendaftaran Akaun Pengguna Firma Guaman

Video Manual Pengguna - Pendaftaran Akaun Pengguna Juruukur Berlesen