Soalan-soalan Lazim Mengenai e-Tanah


1) Apakah Sistem e-Tanah?

Sistem e-Tanah merupakan satu aplikasi kerajaan Elektronik (e-Government) yang dibangunkan secara bersepadu oleh Kerajaan Pusat. Sistem e-Tanah melibatkan satu sistem yang komprehensif yang menyatukan dan mendigitalkan proses perniagaan yang melibatkan orang awam dan kakitangan pejabat tanah sendiri dengan penggunaan satu sistem

Matlamat dan objektif e-Tanah adalah untuk membangunkan dan mendigitalkan sistem pentadbiran tanah elektronik (Jadual 16 Kanun Tanah Negara 1965) dan sistem hakmilik strata elektronik (Jadual 6 Akta Hakmilik Strata 1985) pentadbiran tanah negeri dengan lebih efektif,telus dan berintegriti

2) Bilakah sistem e-Tanah mula diperluaskan di negeri Selangor?

Sistem e-Tanah mula diperluaskan di negeri Selangor setelah mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri Selangor bermula pada tahun 2021, dan mula beroperasi di Pejabat Tanah dan Daerah seluruh negeri Selangor bermula 30 Oktober 2023

3) Apakah perkhidmatan yang diperkenalkan dalam Portal Awam sistem e-Tanah?

Sistem e-Tanah merupakan salah satu pencapaian inovasi yang sangat besar yang merupakan satu ekosistem yang komprehensif menyatukan semua proses perniagaan dan bukan perniagaan

Antara perkhidmatan yang diperkenalkan secara atas talian (online) melalui Portal Awam adalah:
  • e-Carian – Satu perkhidmatan yang mudah, dimana para pengguna tidak lagi perlu ke kaunter untuk membuat Carian Persendirian, sebaliknya mendapatkan hasil carian persendirian hanya secara atas talian di Portal Awam
  • Permohonan Online – Merupakan satu perkhidmatan yang sangat penting dimana pengguna boleh membuat permohonan secara atas talian bagi setiap urusan, walaubagaimanapun aktiviti Penserahan dokumen secara fizikal bagi beberapa urusan masih dipraktikkan di peringkat awal perlaksanaan sistem e-Tanah di kaunter-kaunter pejabat tanah
  • e-Semakan – Satu kelebihan untuk mengetahui status permohonan/urusan yang telah dibuat atau dipohon melalui atas talian Portal Awam, status urusan yang sedang diproses, telah selesai atau perlu membuat kutipan di kaunter pejabat tanah
  • Semakan dan Bayaran Cukai Tanah – Dalam era digitalisasi ini, pengguna tidak lagi perlu datang ke kaunter untuk membuat semakan dan pembayaran Cukai Tanah, sebaliknya boleh menyemak dan membayar secara atas talian, penyata cukai tanah boleh dijana melalui Portal Awam. Pada masa akan datang penyata cukai tanah semasa tidak akan lagi dicetak dan dihantar secara pos (paperless)

*Nota: Pelanggan disarankan untuk menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mendapatkan paparan terbaik

4) Apakah lagi perkhidmatan yang disediakan melalui sistem e-Tanah?

Bagi para pelanggan yang datang ke kaunter e-Tanah, kami memperkenalkan konsep kaunter setempat - Single Point of Contact (SPOC), dimana pelanggan boleh membuat urusan yang pelbagai (multiple) seperti perserahan pendaftaran, kutipan dan semakan serta pembayaran Cukai Tanah di kaunter yang sama berbanding membuat urusan secara berasingan sebelum ini. Kaunter SPOC yang disediakan di setiap pejabat tanah adalah bagi meningkatkan penyampaian pelbagai urusan secara dan perkhidmatan kepada rakyat dengan efektif agar terus berurusan tanpa perlu menunggu masa yang lama

Disamping itu, Kiosk awam e-Tanah juga disediakan di setiap pejabat tanah di negeri Selangor bagi memudahkan dan membolehkan urusan secara atas talian boleh juga dibuat di pejabat tanah tanpa perlu beratur di kaunter. Di Kiosk ini juga, pelanggan boleh membuat segala urusan permohonan dan semakan secara atas talian tanpa perlu membuat urusan di kaunter

5) Adakah pelanggan perlu mendaftar sebelum menggunakan sistem e-Tanah? Bagaimana cara untuk memohon ID Pengguna Portal Awam sistem e-Tanah?

Ya, pelanggan perlu mendaftar untuk menggunakan Sistem e-Tanah. Sebelum memohon, pelanggan hendaklah mengenalpasti Jenis Akaun ID Pengguna dipohon. Sila layari Portal Awam di laman sesawang rasmi Pejabat Tanah Selangor, klik ruangan untuk daftar dan isi semua maklumat yang diperlukan, muatnaik dokumen yang diperlukan bagi setiap akaun yang ingin didaftarkan. Pelanggan boleh merujuk kepada manual pengguna yang disediakan didalam Portal Awam

6) Saya sudah mendaftar di Portal Awam sistem e-Tanah, berapa lama masa yang diperlukan untuk mendapatkan ID Pengguna dan Kata Laluan?

ID Pengguna dan Kata Laluan akan diperolehi seawal sehari waktu bekerja (24 jam) atau selewatnya dua hari waktu bekerja. Id Pengguna dan Kata Laluan ini akan diemel kepada emel pengguna yang didaftarkan dalam permohonan (sila pastikan alamat email yang didaftarkan adalah tepat dan aktif)

7) Perlukah pelanggan melakukan pengesahan biometrik di Pejabat Tanah?

Bagi mempertingkatkan lagi sekuriti urusan di pejabat tanah, pengesahan ibu jari (biometrik) perlu dibuat sekali di pejabat tanah berdekatan untuk memudahkan urusan tanah di semua pejabat tanah negeri Selangor bagi meningkatkan proses verifikasi individu yang berurusan

8) Apakah pelanggan boleh membuat urusan di Pejabat Daerah terdekat tanpa perlu ke Pejabat Tanah dan Galian untuk membuat urusan-urusan tertentu selepas sistem e-Tanah beroperasi?

Ya. Antara urusan yang boleh dibuat di mana-mana Pejabat Daerah terdekat adalah pembayaran cukai tanah dan carian persendirian hakmilik. Urusan ini boleh dibuat di manamana Pejabat Daerah tanpa perlu ke pejabat hakmilik tersebut

9) Apakah fungsi e-Carian dalam sistem e-Tanah?

e-Carian adalah satu fungsi Portal Awam yang membolehkan pengguna untuk membuat carian persendirian secara atas talian. Pengguna tidak perlu lagi ke kaunter untuk membuat atau memohon carian persendirian, sebaliknya hanya perlu layari Portal Awam untuk membuat urusan tersebut

10) Adakah carian rasmi perlukan individu untuk mempunyai akaun awam sistem e-Tanah?

Ya, pelanggan perlu mendaftar Akaun Pengguna di Portal Awam e-Tanah PTG Selangor sebelum dapat membuat sebarang urusan pendaftaran (Urusan carian rasmi berada dalam modul pendaftaran Portal Awam)

11) Adakah permohonan di Portal Awam mempunyai had atau tempoh masa?

Tidak, permohonan di Portal Awam secara atas talian tidak mempunyai had masa tertentu

12) Apakah cara pembayaran dalam pelaksanaan secara atas talian?

Perkhidmatan bayaran secara atas talian boleh dilakukan melalui kaedah Debit Terus (FPX) atau melalui kad kredit VISA / Master Card (untuk Carian Persendirian dan Pembayaran Cukai Tanah sahaja)

13) Berapakah maksima bilangan permohonan carian rasmi yang boleh dibuat oleh pelanggan di Portal Awam?

Tiada bilangan khusus atau had maksima bagi permohonan carian rasmi di Portal Awam

14) Bagaimanakah pelanggan ingin menyemak maklumat status permohonan?

Pelanggan boleh membuat semakan status permohonan melalui fungsi e-semakan di Portal Awam. Pelanggan juga akan menerima notifikasi melalui emel dan juga di Portal Awam

15) Adakah pelanggan boleh memuat turun resit dan sijil serta dokumen berkenaan dari Portal Awam secara softcopy?

Ya, pelanggan boleh muat turun resit, sijil dan dokumen berkenaan dari Portal Awam untuk simpanan secara softcopy

16) Adakah pelanggan dibenarkan untuk mencetak dan bagaimanakah cara untuk mencetak dokumen?

Pelanggan dibenarkan mencetak resit serta dokumen di Portal Awam sebanyak mungkin dalam masa 3 hari sahaja. Dokumen resit tidak akan disimpan selepas 3 hari. Pelanggan boleh menekan fungsi printer untuk mencetak

17) Apakah faedah sistem e-Tanah kepada pelanggan?

  • Cepat – urusan di pejabat tanah dapat dipercepatkan, proses yang panjang dapat disingkatkan, pengenalan kaunter SPOC yang merupakan kaunter setempat dimanapelangggan tidak perlu ke kaunter yang berasingan untuk membuat urusan dan transaksi yang pelbagai
  • Mudah – sesetengah perhidmatan diperkenalkan secara atas talian, dimana pelanggan tidak perlu ke pejabat tanah dan tidak perlu beratur untuk membuat urusan yang boleh dilakukan secara atas talian pada bila-bia masa dan di mana berada

18) Apakah impak positif yang dapat diperolehi daripada sistem e-Tanah?

Impak positif secara keseluruhan dapat dilihat daripada beberapa sudut :
  • Pentadbiran dan pengurusan tanah, pelaksanaan sistem e-Tanah dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan dalam pentadbiran tanah dimana satu sistem dan satu pengkalan data digunakan untuk mengakses semua data dan maklumat. Hakmilik tanah telah didigitalkan mengikut Jadual ke 16 Kanun Tanah Negara dan Jadual ke 6 Akta Hakmilik Strata untuk sistem yang lebih efektif dan lebih efisien. Disamping itu, ia juga dapat menambahbaik nilai dan budaya kerja serta mengurangkan kerenah birokrasi dalam ekosisistem pentadbiran tanah
  • Pembangunan hartanah, pelaksanaan ini dapat mempercepatkan proses pembangunan hartanah, merangsang transaksi dan nilai hartanah dengan lebih sistematik dan juga dapat memudahkan orang awam/korporat untuk melaksanakan urusan berkaitan tanah
  • Ekonomi, pelaksanaan sistem e-Tanah akan menambahbaik proses pendaftaran pemilikan hartanah di Malaysia, meningkatkan hasil kerajaan dan juga menarik minat pelabur dengan peningkatan kedudukan antarabangsa ‘Ease of Doing Business’ (EODB)

19) Apakah Nombor Talian Hotline untuk system e-Tanah untuk sebarang pertanyaan?

Talian Hotline Helpdesk : 03-5520 5613 (e-Tanah Helpdesk) atau 03-55447000 (PTGS)
Email                                  : etanah_helpdesk@selangor.gov.my
Masa Sokongan Hotline : Isnin - Jumaat (8 pagi - 4:30 petang)

20) Adakah manual pengguna secara online disediakan dalam Portal Awam sistem e-Tanah?

Ya. Pengguna boleh merujuk kepada Manual Pengguna Awam e-Tanah dengan klik masuk ke Portal Awam e-Tanah. Kemudian, di laman log masuk Portal Awam e-Tanah pengguna boleh klik pada 'PANDUAN PENGGUNA’ untuk dapatkan manual pengguna secara atas talian